เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 25
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 686
 • จำนวนนักเรียน 1,345
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 984
 • จำนวนกรรมการ 540
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,329
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,869
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 283 / 283 (100.00%)
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
  2. โรงเรียนบ้านดอนเขียว
  3. ศูนย์จัดการแข่งขัน
  4. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  5. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
  6. โรงเรียนบ้านคำสะอาด
  7. โรงเรียนบ้านหนองฮาง
  8. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
  9. โรงเรียนบ้านเพ็ก
  10.

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 11
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 411
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6889
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:34.232.62.209

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ได้เปิดระบบออนไลน์เพื่อให้ทุกโรงเรียนสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ นี้

:29 สิงหาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 53 5 2 60
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 34 7 2 43
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 33 5 6 44
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 29 4 0 33
5 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 26 2 1 29
6 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 26 5 2 33
7 โรงเรียนบ้านหนองยาว 24 7 4 35
8 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 24 7 0 31
9 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 21 1 1 23
10 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 19 2 0 21
11 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 18 9 3 30
12 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 14 6 6 26
13 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 14 5 4 23
14 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 13 6 12 31
15 โรงเรียนบ้านเพ็ก 11 7 2 20
16 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 10 3 1 14
17 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 9 1 4 14
18 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 9 5 0 14
19 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 6 5 3 14
20 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 6 1 3 10
21 โรงเรียนบ้านคำกลาง 5 2 2 9
22 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 3 3 8 14
23 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 3 1 3 7
24 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 3 5 3 11
25 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 5 6 12
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 68 53
88.33%
5
8.33%
2
3.33%
60
2 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 45 34
79.07%
7
16.28%
2
4.65%
43
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 45 33
75.00%
5
11.36%
6
13.64%
44
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 35 29
87.88%
4
12.12%
0
0.00%
33
5 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 37 26
89.66%
2
6.90%
1
3.45%
29
6 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 34 26
78.79%
5
15.15%
2
6.06%
33
7 โรงเรียนบ้านหนองยาว 40 24
68.57%
7
20.00%
4
11.43%
35
8 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 32 24
77.42%
7
22.58%
0
0.00%
31
9 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 25 21
91.30%
1
4.35%
1
4.35%
23
10 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 25 19
90.48%
2
9.52%
0
0.00%
21

ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ โทร 0833681068 อีเมล์ adsawin1990@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม